Mai nguyễn
Chức năng bình luận bị tắt ở Mai nguyễn

Tui không biết nấu ăn, mỗi lần mời bạn bè hay ai về nhà chơi là ám ảnh vụ ăn uống. Nay biết trang này bán vừa rẻ mà vừa ngon, có món đãi bạn bè bò úc nướng này kia cũng sang, mà dễ nấu, không cần canh vừa chín chúng nó đớp hết

0

TOP

X