Trần Thúy
Chức năng bình luận bị tắt ở Trần Thúy

Rẻ hơn ra tiệm nhiều, mà nấu ở nhà cũng yên tâm sạch sẽ, thời buổi covid mà bạn bè cứ rủ ra ngoài ăn, bàn ghế thì nhớt nhát, tính ra mua vừa no, vừa rẻ.

0

TOP

X